DevOps

Implementujemy i automatyzujemy procesy DevOps wraz z kompleksową obsługą i usługami utrzymaniowymi

Co oferujemy?

konsultacje

wdrażanie procesów DevOps

usługi utrzymaniowe

outsourcing specjalistów

Stosujemy poniższe rozwiązania

Kontenery oraz narzędzia do orkiestracji kontenerów: Docker, Docker Swarm, Kubernetes

Automatyzacja infrastruktury oraz provisioning: Ansible, Ubuntu MaaS

CI/CD: Gitlab