Usługi

Aby zaprojektować i zrealizować każdy projekt korzystamy z szerokiej gamy rozwiązań (enterprise, open-source, in-house), które można w pełni dostosować do wymagań Klienta.

Jakie usługi świadczymy?

audyty technologiczne i produktowe

optymalizacja kosztów eksploatowanych systemów

studia wykonalności

plany ciągłości działania dotyczące strategicznych zasobów informatycznych

projekty techniczne

wdrożenia

wytwarzanie oprogramowania

migracje platform i produktów

integracja systemów

utrzymanie i rozwój eksploatowanych systemów